Over ons

De initiatiefnemer tot de oprichting van de stichting Ons Erfgoed was Herman Dasselaar. Hij vond het zorgelijk dat steeds meer karakteristieke gebouwen uit het straatbeeld verdwenen. Toenmalig burgemeester Helmer Koetje, helaas overleden, werd voorzitter van de stichting. Ook hij hoopte dat de mensen door de activiteiten van de stichting steeds meer oog zouden krijgen voor het prachtige culturele erfgoed dat we hier hebben en dat het waard is bewaard te blijven. Nico Flim, Herman Roelofs en Eltjo Haselhoff maakten ook langdurig deel uit van het bestuur, de laatste ook enkele jaren als voorzitter.

Op dit moment is het bestuur van de stichting Ons Erfgoed als volgt samengesteld:

Marie José Temmink, voorzitter
Klaas Dragt, secretaris
Johan Koskamp, penningmeester
Herman Haverkort
Petra van der Kwast
Hans Nieboer
Gerrit Slotman

Het bestuur wordt terzijde gestaan door een (des)kundige Adviescommissie, die bestaat uit de heren Evert Oldenhuis en Piet ter Burg uit Vroomshoop, beiden (oud-)architect. Deze commissie bezoekt de aangemelde panden die aan de selectiecriteria voldoen, waarbij zowel de bouwkundige aspecten van verbouw, renovatie, reparatie etc. een rol spelen in de beoordeling als ook de argumentatie, het verhaal achter de verbouwing.

Correspondentieadres: Boshoek 27, 7681GT Vroomshoop