Een nieuwe website

We hebben een nieuwe website, dankzij Direct ICT uit Den Ham. Zij hebben deze website als een vorm van ‘sponsoring in natura’ voor ons gebouwd en daar zijn we Direct ICT zeer erkentelijk voor. Onze dank gaat uit naar alle medewerk(sters) van Direct ICT die hieraan een bijdrage hebben geleverd.

Dankzij hen is het mogelijk dat wij u via deze website kunnen blijven informeren over de activiteiten van onze stichting. We hopen ook in 2019 weer een Ons Erfgoedprijs te kunnen uitreiken aan de bewoners van een pand, in een van de kernen Den Ham, Geerdijk of Vroomshoop.