Dit jaar voor het eerst geen Ons Erfgoedprijs

Het bestuur van de Stichting Ons Erfgoed Den Ham-Geerdijk-Vroomshoop heeft besloten dit jaar geen Ons Erfgoedprijs uit te reiken op Monumentendag, zaterdag 12 september.

Sinds 2001 werd de fraaie prijs, een glassculptuur vervaardigd door de Hammer kunstenaar Kees Huigen, jaarlijks uitgereikt aan 13 bewoners. In die periode werden ongeveer 30 panden in het werkgebied genomineerd voor deze prijs. Die nominaties vertegenwoordigen samen een rijk geschakeerd beeld van ‘ons’ erfgoed, in casu woningen, boerderijen, kerken, et cetera.

Dit jaar echter is het aanbod zo gering, dat het bestuur het niet verantwoord vindt daaraan een prijs te verbinden. Mede doordat de economische vooruitzichten weer wat beter lijken, vertrouwt het bestuur erop dat in 2016 zich weer kanshebbers aandienen voor de Ons Erfgoedprijs. Aanmelden daarvoor kan onverminderd via de website www.stichtingonserfgoed.nl of per mail info@stichtingonserfgoed.nl